hoa tay

Xem hôn nhân tốt xấu thông qua đường tình duyên trên 2 tay

Xòe hai bàn tay ra rồi để sát vào sao cho ngang bằng nhau. Sau đó bạn quan sát xem 2 đường tình duyên của

Nhìn hoa tay để biết bạn sẽ có quý nhân phù trợ

Là người có tài hùng biện và giỏi các công việc liên quan đến ăn nói, được sự chỉ dẫn của các bậc tiền bối.