xem hoa tay

Nhìn hoa tay để biết bạn sẽ có quý nhân phù trợ

Là người có tài hùng biện và giỏi các công việc liên quan đến ăn nói, được sự chỉ dẫn của các bậc tiền bối.