đường sự nghiệp trên bàn tay

Xem tướng tay để nhận diện người được hưởng phú quý sau khi kết hôn

Xòe bàn tay ra, nếu nhận thấy đường chỉ tay Hôn nhân dài, gò Mộc tinh có hình ngôi sao hay đường Trí tuệ đậm